Uống hơn 3 chai nước nhiễm chì nặng mỗi tuần: IQ trẻ sẽ giảm ít nhất 3 điểm, người lớn tăng huyết áp

Thâm hụt IQ khiến toàn bộ dân số có mức trí tuệ thấp hơn, thành tựu của đất nước tụt giảm, gia tăng gánh nặng và chi phí giáo dục, chăm sóc sức khỏe.

Trong Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm kim loại nặng trong thực phẩm, quy định lượng chì ăn vào hàng tuần có thể chấp nhận được tạm thời (PTWI) là 0.025 mg/kg thể trọng. Như vậy, một học sinh tiểu học cân nặng trung bình 30 kg có thể được cho phép ăn vào 0.75 mg chì tạm thời mỗi tuần. Lượng này tương đương có trong 1,63 lít nước chứa 0,46 mg/L, tức là khoảng 3 chai nước 500 ml.

Tuy nhiên, lượng PTWI được quy định trong quy chuẩn này được lấy từ dữ liệu năm 1999 của Ủy ban chuyên gia về phụ gia thực phẩm (JECFA), một tổ chức đặt dưới sự quản lý chung của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO) và Tổ chức Y tế thế giới (WHO).

uong-hon-3-chai-nuoc-nhiem-chi-nang-moi-tuan-iq-tre-se-giam-it-nhat-3-diem-nguoi-lon-tang-huyet-ap-0

Năm 2011, JECFA đã xem xét lại sự ảnh hưởng của chì trong sự phát triển của trẻ. Dựa trên kết quả của một phân tích tổng hợp số liệu dịch tễ học và tiếp xúc với chì trong chế độ ăn uống, mức PTWI cũ là 0.025 mg/kg thể trọng, tương đương uống quá 3 chai như trên mỗi tuần ở trẻ, có liên quan đến việc giảm ít nhất 3 điểm IQ. Đối với người lớn, dữ liệu cũng chỉ ra rằng mức PTWI này sẽ làm tăng huyết áp tâm thu khoảng 3 mmHg.

Từ đó, JECFA đã thu hồi mức PTWI cũ áp dụng cho chì là 0.025 mg/kg thể trọng. Tuy nhiên, các nghiên cứu mới cũng chưa thể đưa ra mức PTWI thay thế.

Đáng nói hơn, một nghiên cứu kéo dài 30 năm của các nhà khoa học Mỹ chỉ ra rằng tác động suy giảm IQ ở trẻ nhiễm chì sẽ kéo dài đến tận những năm tháng trưởng thành. Theo đó, giảm IQ dù chỉ một con số nhỏ ở mỗi đứa trẻ khi lớn lên có thể gây tác động lớn trên mức độ xã hội.

Thâm hụt IQ sẽ khiến toàn bộ dân số có mức trí tuệ thấp hơn, thành tựu của đất nước tụt giảm và thậm chí gia tăng gánh nặng, chi phí giáo dục và chăm sóc sức khỏe. Vì vậy, có thể nói rằng nước nhiễm chì không chỉ gây tác hại tức thời đến sức khỏe, mà còn có thể để lại nhiều hậu quả lâu dài trên cả một thế hệ.

Bình luận

lời bình

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*